Βαθμολογία προιόντων Εκθεσης (1 κακή /3 μέτρια /5 καλή)
Χώροι έκθεσης (1/5)
Πωλητής έκθεσης (1/5)
Υπεύθυνος συνεργείου (1/5)
Μηχανικός (1/5)
Επεξήγηση κόστους (1/5)
Email *
Γενικά παράπονα - σχόλια *